تعداد مقالات: 653

3. اثر اعتماد شناختی و عاطفی به رهبر بر هویت سازمانی: نقش میانجی اعتماد به سازمان

دوره 4، شماره 15، آذر و دی 1392، صفحه 1-20

زهرا محمدزاده؛ حسین رحمان سرشت؛ سید علی کوشازاده


5. ذهنیت فلسفی مدیران مدارس متوسطه آمل در ارتباط با روحیۀ دبیران در پذیرش الگوی مدیریت آموزش علوم

دوره 5، شماره 17، خرداد و تیر 1393، صفحه 1-20

محمدرضا بهرنگی؛ عبدالرحیم نوه‌ابراهیم؛ رضا یوسف‌زاده اندواری


6. تاثیر آموزش سازندهگرا بر میسان رضایت و یادگیری شرکتکنندگان در دوره های آموزش مداوم پسشکی مبتنی بر وب

دوره 5، شماره 18، مرداد و شهریور 1393، صفحه 1-24

سمیه ابراهیمی کوشک‌مهدی؛ مرتضی کرمی؛ محمدرضا آهنچیان؛ پگاه مسنن مظفری


9. تأثیر تجربه و عوامل سازمانی بر تعهد حرفه‌ای معلمان: آزمون نقش میانجی خودکارآمدی معلم و هویت سازمانی

دوره 6، شماره 21، خرداد و تیر 1394، صفحه 1-20

محمد حسنی؛ هلاله مصطفی‌نژاد؛ چیمن مصطفی‌نژاد؛ مریم شهودی


10. مستند سازی الگوی مدیریت برآموزش در پیشرفت تحصیلی دانش-آموزان و سلامت سازمانی کلاس درس

دوره 6، شماره 22، مرداد و شهریور 1394، صفحه 1-18

محمدرضا بهرنگی؛ عبدالحسین عباسیان؛ سودابه ذوقی پور


12. بازشناسی چالش های فراروی تجاری سازی پژوهشهای مدیریت آموزشی با ارائه نظریه زمینهای

دوره 3، شماره 11، مهر و آبان 1391، صفحه 1-26

بختیار محمودپور؛ حمید رحیمیان؛ عباس عباس پور؛ علی دلاور


13. مدیریت کیفیت جامع ، پیش بین مقدار نهادی سازی کیفیت در مدارس

دوره 3، شماره 10، خرداد و تیر 1391، صفحه 1-20

علی خلخالی؛ شهربانو قهرمانی


14. رابطه بین فرهنگ سازمانی با ادراک توانمندی مدیران مدارس متوسطه شهر همدان

دوره 3، شماره 9، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 1-20

فخرالسادات نصیری؛ سیروس قنبری؛ مصطفی نیکنامی؛ معصومه آخوندی


15. ارزیابی مدل عدالت سازمانی با تکیه بر اعتماد سازمانی

دوره 2، شماره 8، آذر و دی 1390، صفحه 1-20

فرهاد شفیع پورمطلق؛ پریوش جعفری؛ محمدحسین یارمحمدیان؛ علی دلاور


16. تاثیر بکارگیری فناوری داده ها بر اثر بخشی آموزش

دوره 2، شماره 7، مهر و آبان 1390، صفحه 1-24

مهرداد گودرزوند چگینی؛ معصومه اسمعیلی صیقلدهی


18. بررسی علل گرایش کم دانش‌آموزان دختر مستعد به رشته‌ی علوم انسانی در دبیرستان‌های شهر سمنان

دوره 2، شماره 5، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 1-28

علی اکبر امین بیدختی؛ مریم دارائی


19. بررسی تأثیر آموزش سواد اطلاعاتی اینترنت بر رشد مهارت های حل مساله دانشجویان

دوره 1، شماره 4، آذر و دی 1389، صفحه 1-22

اعظم راستگو؛ عزت الله نادری؛ علی شریعتمداری؛ مریم سیف نراقی


20. طراحی و ارزیابی مدل علی خلاقیت و نوآوری مدیران آموزشی شهر تهران

دوره 1، شماره 3، مهر و آبان 1389، صفحه 1-28

مصطفی نیکنامی؛ علی تقی پور ظهیر؛ علی دلاور؛ محمد غفاری مجلج


23. رابطه اخلاق کاری اسلامی، انصاف و علاقه به پول با رضایت شغلی معلمان

دوره 6، شماره 23، آذر و دی 1394، صفحه 1-22

محسن گل‌پرور؛ محمدعلی نادی


24. تعیین برازش مولفه های مدیریت دانش در ارتقا بهره‌وری آموزش از دور

دوره 7، شماره 27، مهر و آبان 1395، صفحه 1-18

ریحانه فهامی؛ حمید ملکی؛ محمد رضا سرمدی؛ عزت اله کردمیرزا


25. بررسی میزان قابلیت پیش‌بینی تنیدگی‌شغلی معلمان براساس مؤلفه‌های سلامت‌سازمانی و مهارت‌های‌ارتباطی

دوره 8، شماره 29، خرداد و تیر 1396، صفحه 1-25

حمدالله حبیبی؛ امین هماینی دمیرچی؛ مصطفی باقریان فر؛ سمیه نوری