نویسنده = مریم تقوایی یزدی
شناسایی و رتبه بندی مولفه های وضعی و شخصی موثر بر رفتار مدیریت تصویرپردازی ذهنی در اداره آموزش و پرورش استان مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1400

10.30495/jedu.2022.25891.5164

مهدیه باقری قاجاری؛ محمد صالحی؛ مریم تقوایی یزدی


تأثیر کاربرد اینترنت اشیاء بر شناسایی فرصت‌های کارآفرینی با نقش واسطه‌ای خلق دانش

دوره 11، شماره 44، مهر و آبان 1399، صفحه 121-136

مریم تقوایی یزدی؛ زهره نیک‌روی


تاثیر عدالت سازمانی و فرهنگ سازمانی در بروز رفتار شهروندی سازمانی

دوره 8، شماره 31، آذر و دی 1396، صفحه 55-78

اعظم محمدی البرزی؛ کیومرث نیاز آذری؛ مریم تقوائی یزدی


ارائه الگوی توانمندسازی مدیران واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران (منطقه سه)

دوره 5، شماره 18، مرداد و شهریور 1393، صفحه 159-180

کیومرث نیاز آذری؛ مریم تقوایی یزدی