دوره و شماره: دوره 11، شماره 43، مرداد و شهریور 1399، صفحه 1-398 
1. اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی در محیط کار بر فرسودگی شغلی و شادکامی در کارکنان یک سازمان در اهواز

صفحه 1-18

آیدا اعتمادی؛ علیرضا حیدری؛ غلامرضا پاشا؛ سعید بختیارپور؛ بهنام مکوندی


6. ارائه مدل مدیریت استعداد مدیران مدارس متوسطه شهر شیراز

صفحه 127-146

هادی رزقی شیرسوار؛ مرجان مشفقی؛ محمدصادق ضیایی؛ مریم مصلح


10. نقش مدیریت دانش در کارآفرینی سازمانی با میانجی گری هوش سازمانی

صفحه 235-260

محمدرضا اردلان؛ افشین افضلی؛ حسین معجونی؛ جمال عبدالملکی


12. طراحی الگو مدیریت منابع انسانی سبز با رویکرد توسعه پایدار سازمانی

صفحه 281-314

حمید رضا محمدی؛ مسعود پورکیانی؛ سنجر سلاجقه؛ سعید صیادی؛ حمیدرضا ملایی


14. کاربرد دلالت های فلسفی و تربیتی جان دیوئی برای مدیران آموزشی

صفحه 333-348

فلکناز آتشی؛ سید هاشم گلستانی؛ محمدرضا شمشیری


16. عوامل موثر بر معماری منابع انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس

صفحه 373-398

مهدی مهدی زاده رستم؛ ایرج سلطانی؛ حمید دوازده امامی