گونه شناسی رهیافت های میان رشته ای و دلالت های آن در طراحی برنامه درسی چند فرهنگی در آموزش عالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد اسلامشهر،گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی،اسلامشهر،ایران

چکیده

از جمله موضوع­هایی که امروزه در محافل آموزش عالی جهان به آن پرداخته می­شود، مسأله بین المللی کردن آموزش عالی و فراهم کردن زمینه مناسب جهت جذب دانشجویان خارجی می­باشد. این مهم مستلزم متغیرهای گوناگونی ازجمله پذیرش کثرت گرایی فرهنگی در محیط­های دانشگاهی و توجه کافی به تجربه بین فرهنگی و توسعه مراودات بین المللی می­باشد. با این حال مطالعه­ی برنامه­های درسی آموزش عالی ایران مؤید این حقیقت است که نظام آموزش عالی ایران  فاقد الگو و راهکار مناسب در زمینه برنامه درسی چند فرهنگی، شناسایی سایر فرهنگ­ها و تجربه بین فرهنگی می­باشد. این مسأله در قالب موانع فرهنگی چالش­هایی را در برابر بین المللی کردن برنامه­ی درسی آموزش عالی ایران ایجاد نموده است. در این پژوهش با استفاده از روش پژوهش کیفی از نوع  تحلیل تطبیقی، به بررسی و واکاوی رهیافت­های شناسایی شده برنامه میان رشته­ای اقدام شده است. براساس یافته­های پژوهش، مطالعات بین رشته­ای ضمن ارائه دیدگاه­های جامع قادرند به مطالعات متخصصان درحوزه برنامه درسی چند فرهنگی انسجامی خاص داده و در مواجهه با موانع فرهنگی بین المللی کردن برنامه­های درسی در آموزش عالی نقش مؤثری را ایفا نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Typology of Inter-Disciplinary Approaches and its Implications in Designing Multi-cultural Curriculum in Higher Education

نویسنده [English]

  • A. Araghieh
چکیده [English]

Some of the subjects currently discussed in the world of higher education include the issue of higher education internationalization and making provisions to attract international students. Achieving these aims entail different variables including the acceptance of cultural pluralism in the university environments, paying enough attention to the inter-cultural experiences, and the expansion of international relations. However, a study of the higher education in Iran indicates that Iran’s higher education system lacks appropriate patterns and approaches concerning multi-cultural curriculum, the identification of other cultures and inter-cultural experiences. The issue in the form of cultural obstacles has posed challenges in the internationalization of higher education curriculum in Iran. In this research, using qualitative research method (comparative analysis) an attempt was made to analyze the identified approaches in inter-disciplinary programs. The findings of the study suggested that the inter-disciplinary studies, offering comprehensive views, are able to give a special cohesiveness to the experts’ multi-cultural curriculum studies and can play an effective role in the face of cultural obstacles of internationalization higher education curriculum.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Approach
  • Inter-disciplinary
  • Curriculum Planning
  • Multi-cu¬l¬tural