تاثیر آموزش مهارت تریز در تقویت روحیه کارآفرینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه سمنان

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش تریز بر تقویت روحیه کارآفرینی کارکنان و مدیران واحدهای فناور پارک علم و فناوری و مرکز رشد دانشگاه سمنان (جامعه آماری 112 نفر) انجام شد. روش پژوهش شبه آزمایشی بوده است. در مجموع 70 نفر به صورت نمونه در دسترس، بر حسب حضور یا عدم حضور در کارگاه آموزش تریز در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. کارگاه آموزش تریز به مدت 16ساعت برای گروه آزمایش برگزار شد. اطلاعات، با استفاده از پرسشنامه استاندارد سنجش روحیه کارآفرینی (samadaghaei,2006)، جمع آوری شد. بعد از گردآوری داده­ها و تجزیه و تحلیل آماری با مقایسه گروه آزمایش و کنترل مشخص شد که، آموزش تریز، بر خلاقیت، استقلال­طلبی، و روحیه کارآفرینی (نمره کل) مدیران و کارکنان تاثیر دارد. هم­چنین آموزش تریز بر مخاطره­پذیری مدیران، و مرکز کنترل و تحمل ابهام کارکنان نیز تاثیر دارد. با توجه به نتایج پژوهش اخیر می­توان دریافت که با آموزش تریز می­توان روحیه کارآفرینی را در کارآفرینان تقویت کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

On the Effect of TRIZ Training On the Entrepreneurship Spirit Enhancement

نویسندگان [English]

  • A. A.B 1
  • F. M 2
چکیده [English]

The present study aimed to investigate the effect of TRIZ training on the enhancement of entrepreneurship spirit among the managers and staff (n=110) of R & D units in Science and Technology Park and Semnan University Incubator. The study involved a convenience sample of 70 managers and staff. They were assigned to control and experimental groups based on whether they attended the TRIZ workshop (16 hours). Data were collected using the entrepreneurship Questionnaire (Aghaee, 2006) before and after the workshop.  A comparison of the control and experimental groups indicated that TRIZ training impacted on the creativity, independence seeking, and entrepreneurship sprit of the respondents. TRIZ training also affected the locus of control, tolerance of ambiguity, and risk taking of the staff.

کلیدواژه‌ها [English]

  • TRIZ
  • Entrepreneurial spirit
  • Creativity
  • Risk-taking