استنباط‌های رهبری آموزشی مبتنی بر شناخت خدا وانسان در تفسیر المیزان علامه طباطبایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه فرهنگیان کرمان ، پردیس خواجه نصیر الدین طوسی

2 دانشیار بخش علوم تربیتی، دانشکده ادبیات، دانشگاه شهید باهنر کرمان، شهر کرمان

3 استاد بخش علوم تربیتی، دانشکده ادبیات، دانشگاه شهیدباهنر کرمان،

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارتقا و گسترش نظریه­ی تعلیم و تربیت اسلامی، به ارائه­ی اقتضائات رهبری­آموزشی ازطریق شناخت ویژگی­ها و صفات خدا و انسان در این حوزه­ی خطیر، می­پردازد. راهبرد این پژوهش کیفی برای ارائه­ی استنباط­های رهبری آموزشی، تحلیل مضمون آیات مربوط به صفات خدا درحیطه­ی هدایت و تکامل بشر و همینطور آیات ارائه شده در باب چگونگی رهبری پیامبر در جهت سوق افراد به سوی این هدف عالی­است. بنابراین که تفسیرالمیزان یکی از کامل­ترین تفاسیر ارائه­ شده از قرآن محسوب می­گردد، آرا علامه ­طباطبایی در این ­تفسیر، به­ عنوان ­اصلی­ترین­ و اساسی­ترین منبع­گردآوری­ داده­ها مورد ­مطالعه قرارگرفت و سپس داده­های جمع­آوری شده با روشی استنباطی مورد تجزیه و تحلیل واقع شد. نتایج بررسی­ها دربرگیرنده نکاتی ناب و کاربردی در حوزه مدیریت آموزشی بود. براساس استنباط­های مبتنی برخدا شناسی، رهبر آموزشی باید بداندکه به واسطه روح الهی دمیده شده در انسان، خداوند امکان پرورش صفات خود را نیز در وجود انسان قرار­ داده است که با تقویت آن­ها می توان در رهبری آموزشی نیز از آن­ها بهره برد. صفاتی مانند علیم و قیوم از جمله­ی این صفات است که به ترتیب بیانگر لزوم تسلط علمی و تخصصی مدیر، تدبیر و توانایی مدیریتی وی و در نهایت آگاهی و هوشیاری وی نسبت به مسائل مبتلی­به است. صفات رزاق و رب مقتضی تلاش برای بهبود توان مالی و پرورش فکری فراگیران بوده و صفت رحیم ایجاب می­نماید که نسبت به آن­ها تا حد امکان مهربان باشد. از مطالعات درحوزه انسان­شناسی ­نیز، ­لزوم­ برخورداری­ رهبر آموزشی ­از­ ویژگی­هایی ­چون ایمان، عمل صالح، محبت، مشورت، توکل، اعتدال، عدالت و مساوات و همینطور استقامت و پایداری  استنباط می­گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The educational leadership deductions based on recognition of God & human in Al-Mizan commentary of Quran

نویسندگان [English]

 • gholamreza daneshikahni 1
 • Mahdi Lesani 2
 • Seyed Hamid Reza Alavi 3
 • Masoud Akhlaghi 2
1 khaje nasir tusi,farhangian university,kerman,iran
2 Educational science ,faculty of literature, Shahid Bahonar university of Kerman,iran
3 Educational Sciences , faculty of literature, Shahid Bahonar University of Kerman,iran
چکیده [English]

This project aims to upgrade the theory of Islamic education by presenting Educational Leadership Requirements through recognition of the attributes of God and man. The method of this qualitative research to provide educational leadership requirements is analysis of the meaning of Quran’s verses, related to God's attributes and leadership of the Prophet in the field of mankind's guidance and evolution. As Almizan commentary is one of best commentary of Quran, the comments of AL lame tabatabaei is studied as the main sources of data. The data is analyzed after data collection. The results of the research includes pure and practical points in the field of educational management: Based on the inference of the theological basis, every educational leader must know that God has given the possibility of cultivating his attributes in human and also educational leader through his divine spirits in man .there are some God’s attributes like all knowing &wise that expresses the necessity of mastering the manager's scientific and professional knowledge, his managerial skills and ability, and also his awareness and vigilance about the issues. As he is all provider, teacher& gentle, the educational leader must also try to improve the financial and intellectual development of learners and also be nice to them.according to the attributes of man, an educational leader must have faith, good manner, kindness, consult, trust, moderation, justice, Endurance and assiduity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • educational leadership
 • theology
 • anthropology
 • Al-mizzan commentary of Quran
 •  

  • Amjadi ,Z.(2012). The study of Allamah Tabatabai's ontology implications and theirs comparison with Saadi's ideas. PHD thesis on Educational Sciences ,Tehran university
  • Tabatabaei ,M.(1988).Almizan commentary of Quran (20 vol) (Musavi hamedani ,M) , Tehran ,Mohamadi
  • Ghaznavi,A.(2011). Study of Allameh Tabataba'i's Ontological View and its Educational Teachings .M.S thesis on Educational Sciences ,Islamic Azad university of Tehran(s)
  • Majdfar ,A(2013). , Principles of Management and Managers including theoretical and executive discussions in the management of education,Tehran,sorna
  • Mahdavi,A.(2014). The position of educational managers from the perspective of Islam, the journal of Proceedings of Management Conferences in Educational Organizations ,vol 1,No 1,p25
  • Nazari ,N.(2013). Identifying the Islamic teachings of the employees based on the foundations of knowledge and ontology and discovering the dimensions and principles governing the Islamic management system, Quarterly of management,vol1,No 172,p7
  •  Shoon, s. (2013). Islam and Knowledge of education: one perspective. Journal of the Faculty of Islamic & Arabic Studies of University of Peshawar, Vol 4, No 2, pp. 52-68.
  • Hopkins , p. (2016). Western-centered perspectives on values and leadership, managing across cultures:  issues and perspectives, Journal of Educational and leadership of London, vol 2, No 34, pp. 45-60.