دوره و شماره: دوره 10، شماره 39، پاییز 1398 
1. مدل سازی نقش رهبری‌آموزشی مدیران از طریق فرهنگ مدرسه در اشتیاق شغلی معلمان

صفحه 1-24

عادل زاهد بابلان؛ مهدی معینی کیا؛ علی رضایی شریف؛ قدرت اله کولایی


5. ارائه الگوی بهینه سازی زمان بندی و کاهش هزینه ها در سیستم آموزش مجازی( از دور )

صفحه 91-122

میرحمزه کرمی؛ بهمن سعیدی پور؛ محمدرضا سرمد؛ مهران فرج الهی


8. شناسایی واولویت‌بندی شاخص‌های نظام آموزش وبهسازی عدالت-محور

صفحه 167-192

اسماعیل قادری؛ غلامرضا معمارزاده؛ حسین علی پور؛ ناصر میرسپاسی


9. استنباط‌های رهبری آموزشی مبتنی بر شناخت خدا وانسان در تفسیر المیزان علامه طباطبایی

صفحه 193-208

غلامرضا دانشی کهنی؛ مهدی لسانی؛ سیدحمیدرضا علوی؛ مسعود اخلاقی