دوره و شماره: دوره 8، شماره 32، زمستان 1396، صفحه 1-322 
2. تحلیل عاملی تأیید ی مدل رهبری معنوی در آموزش عالی

صفحه 19-42

ژاله سلطانی سروستانی؛ مسلم صالحی؛ عباس قلتاش؛ محمدعلی نادی


4. تأثیر آموزش صلح بر مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان

صفحه 65-82

اسماعیل کاظم پور؛ مریم باباپور واجاری


5. تحلیل مفهومی مراحل و ابعاد تربیت شهروندی

صفحه 83-106

حسین محمدی؛ محمد مزیدی؛ سعید بهشتی


7. شناسایی و رتبه‌بندی وظایف کلیدی رهبران فناوری اطلاعات در آموزش عالی

صفحه 129-156

محمد خادمی کُله لو؛ محبوبه عارفی؛ علی رضائیان؛ اباصلت خراسانی