7 ارزیابی هم ترازی کتاب‌های کارشناسی زبان انگلیسی تخصصی رشته‌ها‌ی علوم انسانی انتشارات سمت و استانداردهای آموزشی مربوطه براساس اهداف آموزشی اندرسون و کراتول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه یاسوج، دانشکده‌ی: علوم انسانی، گروه زبان انگلیسی، یاسوج، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی، دانشکده‌ی : علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، ایران

چکیده

این تحقیق به منظور ارزیابی هم ترازی محتوای کتاب­های آموزش زبان­انگلیسی با اهداف ویژه در (ESP[1]) انتشارات سمت (سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی) و استانداردهای آموزشی رشته­های علوم انسانی بر اساس اهداف شناختی اندرسون وکراتول انجام شده است. از آنجا که این پژوهش از نوع ترکیبی است، از روش­های کمی و کیفی استفاده شده است. برای پاسخ­گویی به سؤالات این پژوهش، 21 کتاب­ زبان تخصصی انگلیسی در رشته­های علوم انسانی و هم­چنین استانداردهای آموزشی آنها با استفاده از چک­لیست طبقه­بندی شناختی اندرسون و کراتول بررسی شدند. از شاخص هم ترازی پُرتر به عنوان روش تحلیلی (کمی) داده­ها برای تعیین میزان هم ترازی استفاده شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد، اهداف در نظر گرفته شده در کتاب­ها (71.06%) و استانداردهای (87.14%) مربوط به آنها را سطوح پایینی (به­یاد آوردن، فهمیدن، به کار بستن) طبقه­بندی اهداف آموزشی تشکیل می­دهند و تنها 6 12.8درصد استانداردهای آموزشی و 28.94 درصد کتاب­ها را اهداف سطوح بالایی اهداف آموزشی (تحلیل کردن، ارزشیابی کردن، آفریدن) به خود اختصاص داده­اند. هم­چنین نتایج محاسبه­ی هم­ترازی (0.41) استانداردهای آموزشی و کتاب­ها نشان داد که این دو جزء از هم ترازی قابل قبولی برخوردار نیستند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating Curriculum alignment of English for Specific Purposes Bachelor of Arts Textbooks and the Relevant Official Curriculum Standards

نویسندگان [English]

  • R. R 1
  • B. H 2
چکیده [English]

This study examined the alignment of SAMT publication English for Specific Purposes (ESP) Bachelor of Arts textbooks and the relevant official curriculum standards in terms of Anderson and Krathwhol's (2001) cognitive taxonomy of educational objectives. To this aim, 21 ESP textbooks from among 64 textbooks for humanities were randomly selected, and together with their curriculum standards were content-analyzed employing a checklist developed drawing upon Anderson and Krathwhol's (2001) cognitive taxonomy of educational objectives. Porter's (2002) alignment index was also employed to assess the degree of alignment between the two curriculum components of interest in the current study. Data analysis suggested that 87.14% of the standards and 71.06% of the textbooks represented lower-order thinking skills (remembering, understanding, and applying) and only 12.8% and 28.9% of the standards and textbooks respectively accommodated higher-ordered thinking skills (analyzing, evaluating, and creating). In addition, not surprisingly, it was revealed that there was no significant alignment between the textbooks and their standards (0.41).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum Alignment
  • Educational objectives
  • English for specific purposes
  • Curriculum standards
  • Porter’s alignment index