کاربست تخصص های علوم رفتاری در خلق فرصت های تجاری سازی دانش: رویکرد میان رشته ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه شیراز دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

2 عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز بخش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

3 دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

4 استادیار مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه شیراز

5 مدرس مدیریت عملیات، مدرسه بازرگانی کپنهاگ، کپنهاگ، دانمارک

چکیده

امروزه دانشگاه‎ها علاوه بر پژوهش و آموزش، به ایفای نقش در جهت مأموریت جدید مشارکت در توسعه اقتصادی جامعه نیز می‎پردازند. در واقع گسترش تجاری‌سازی پژوهش‌های دانشگاهی، دروازه‌ای جدید به پیشرفت‌های علمی منجر شده است  این در حالی است که  می بایست مطالعات میان رشته ای از سوی محققان و نهاد های پژوهشی مورد توجه قرار گیرد. زیرا افراط در تخصصی شدن پژوهشگر و از دست دادن  ارتباط و همبستگی میان موضوع مطالعه یک رشته با موضوعات سایر رشته ها و جهان پیرامونی، رشته های دانشگاهی را از کارکرد اصلیشان خارج می کند. در همین خصوص فارغ التحصیلان و متخصصان حوزه علوم رفتاری می توانند به عنوان یک نقطه اتصال زمینه هم اندیشی، همگرایی، همکاری و هم افزایی با فارغ التحصیلان سایر رشته های دانشگاهی را فراهم سازند. در واقع آنها می توانند به ایفای نقش جدیدی درجهت مشارکت در توسعه فرآیند های تجاری سازی دانش  وگسترش اقتصاد دانایی محور بپردازند. هدف اصلی این پژوهش، کاوش و ارایه مدلی جهت خلق فرصت های تجاری سازی دانش با رویکرد ظرفیت سازی میان رشته ای با کنشگری فعال و استفاده از دانش تخصصی فارغ التحصیلان حوزه علوم رفتاری بود. رویکرد مطالعه، کیفی بود. یافته های مطالعه نشان داد، شش نوع مضامین سازمان دهنده و به تعداد 25 مضمون پایه شناسایی و شبکه مضامین استخراج گردید. بر اساس نتایج پژوهش، تجاری سازی دانش با رویکرد ظرفیت سازی میان رشته ای با نقش آفرینی متخصصان علوم رفتاری دارای ابعادی همچون ره آفرینی، ایده آفرینی، نیاز آفرینی، هم آفرینی و فرصت آفرینی، به عنوان مضامین سازمان دهنده دارد که هریک از این موارد نیز دارای ابعادی به عنوان مضامین پایه هستند. از 15 روز مکمل دهی دارچین استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Applying Behavioral Science Specialties to Creating Knowledge Commercialization Opportunities: An Interdisciplinary Approach

نویسندگان [English]

 • Mohsen sepahi 1
 • ghasem salimi 2
 • mehdi mohammadi 3
 • jafar jahani 4
 • vahid Sohrabpour 5
1 PhD. Candidate in Educational Administration, Shiraz University, Iran
2 Assistant Prof in Higher Education Administration, Shiraz University, Iran
3 Assistant Prof in Higher Education Administration, Shiraz University, Iran
4 Professor assistant of educational management department, shiraz university
5 Lecturer in Operations Management, Copenhagen Business School, Copenhagen, Denmark
چکیده [English]

Today, universities, in addition to research and education, play a part in the new mission of participating in the economic development of society. In fact, the commercialization of academic research has led to new advances in scientific progress, while interdisciplinary studies should be taken into consideration by researchers and research institutions. Because the excess in the specialization of the researcher and the loss of relevance and solidarity between the subject of studying a discipline with the subjects of other disciplines and the peripheral world removes university disciplines from their core function. In this regard, graduates and practitioners of behavioral sciences can provide a point of attachment to the field of reflection, convergence, collaboration, and synergy with graduates of other academic disciplines. In fact, they can play a new role in contributing to the development of knowledge commercialization processes and the development of a knowledge-based economy. The main purpose of this research is to explore and provide a model for creating knowledge commercialization opportunities with an interdisciplinary capacity building approach with active activism and the use of specialized knowledge of graduates of the field of behavioral sciences. The study approach is qualitative. The findings of the study showed that six types of organizing themes were identified and 25 themes were identified and the content network was extracted. Based on research results, knowledge commercialization with an interdisciplinary capacity building approach with the role of behavioral science experts has dimensions such as creation, creation, creation, co-creation and opportunity creation, as organizing themes, each of which It also has dimensions as basic themes.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Knowledge commercialization
 • Interdisciplinary capacity building
 • Behavioral Sciences
دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 53
فروردین و اردیبهشت 1401
صفحه 16-1
 • تاریخ دریافت: 11 خرداد 1398
 • تاریخ بازنگری: 10 تیر 1398
 • تاریخ پذیرش: 11 خرداد 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1401